Term of Service | About Us | Get in Touch
Special Promo
Home » Product » 10 PCS ESP32 WROVER Mô đun ESP32 WROVER B SPI Flash 4 MB PCB Ăng ten Trên Tàu mô đun dựa trên ESP32 D0WD WiFi BT BLE MCU mô đun

10 PCS ESP32 WROVER Mô đun ESP32 WROVER B SPI Flash 4 MB PCB Ăng ten Trên Tàu mô đun dựa trên ESP32 D0WD WiFi BT BLE MCU mô đun

10 PCS ESP32 WROVER Mô đun ESP32 WROVER B SPI Flash 4 MB PCB Ăng ten Trên Tàu mô đun dựa trên ESP32 D0WD WiFi BT BLE MCU mô đun

(Rating : 5.0 from 6 Review)

US $ 28.00 US $ 28.00 0% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product 10 PCS ESP32 WROVER Mô đun ESP32 WROVER B SPI Flash 4 MB PCB Ăng ten Trên Tàu mô đun dựa trên ESP32 D0WD WiFi BT BLE MCU mô đun are here :

10 PCS ESP32 WROVER Mô đun ESP32 WROVER B SPI Flash 4 MB PCB Ăng ten Trên Tàu mô đun dựa trên ESP32 D0WD WiFi BT BLE MCU mô đun,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - 10 PCS ESP32 WROVER Mô đun ESP32 WROVER B SPI Flash 4 MB PCB Ăng ten Trên Tàu mô đun dựa trên ESP32 D0WD WiFi BT BLE MCU mô đun Image 2 - 10 PCS ESP32 WROVER Mô đun ESP32 WROVER B SPI Flash 4 MB PCB Ăng ten Trên Tàu mô đun dựa trên ESP32 D0WD WiFi BT BLE MCU mô đun Image 3 - 10 PCS ESP32 WROVER Mô đun ESP32 WROVER B SPI Flash 4 MB PCB Ăng ten Trên Tàu mô đun dựa trên ESP32 D0WD WiFi BT BLE MCU mô đun Image 4 - 10 PCS ESP32 WROVER Mô đun ESP32 WROVER B SPI Flash 4 MB PCB Ăng ten Trên Tàu mô đun dựa trên ESP32 D0WD WiFi BT BLE MCU mô đun Image 5 - 10 PCS ESP32 WROVER Mô đun ESP32 WROVER B SPI Flash 4 MB PCB Ăng ten Trên Tàu mô đun dựa trên ESP32 D0WD WiFi BT BLE MCU mô đun Image 5 - 10 PCS ESP32 WROVER Mô đun ESP32 WROVER B SPI Flash 4 MB PCB Ăng ten Trên Tàu mô đun dựa trên ESP32 D0WD WiFi BT BLE MCU mô đun

Other Products :

US $28.00